Carl Olofsson och Cajsa Persdotter

         och deras tio barn 

     i Engelbrektsstugan, Julita

                                              Engelbrektsstugan, Julita

 

 

Carl Olofsson och Cajsa Persdotter bodde i Engelbrektsstugan och Carlsstugan i Julita socken. De fick tio barn mellan 1761 och 1785.

 

 

Alla barnen utom ett levde till vuxen ålder, var gifta och hade barn. Genom de nio barnen fick de fyrtio barnbarn.

 

De nio barnens vidare levnadsöden efter uppväxten i Engelbrektsstugan kan utläsas ur arkiven.

 

Sex av barnen levde huvudsakligen i Julita, ett  i Näshulta, ett i Husby-Rekarne, ett i Lerbo och ett i Stenkvista.

 

 

Kuriosa om familjen:

 

Carl Olofsson var blind hela sitt vuxna liv, i 57 år enligt dödboken. Han blev 78 år.

 

 

 (1818) ”Nov 24/nov 29. Carlsstugan. Enkl. Carl Olofsson, Blind 57 år. Ålderdomsbräcklighet. 78 år.”

 

  

Tre av bröderna gifte sig med tre systrar från samma gård.

 

Bröderna Carl, Anders och Lars gifte sig med systrarna Stina, Catharina och Ingrid från Fisketorp. (Anders andra gifte)

 

 

Carl Carlsson (en av sönerna) ramlade av en vagn och dog på sin 53-årsdag.

 

 

 

”Död 1822 genom fall från sin vagn”

 

   

Uppgifter om familjen:

 

Carl Olofsson

Född 1740 i Näshulta enligt HFL Julita.

Död 1818-11-24 i Carlsstugan, Julita.

 

Han gifte sig 1761 med

 

Cajsa Persdotter

Född 1743-10-06 I Berg, Julita. Föräldrar Pehr Larsson och Anna Ivarsdotter.

Död 1803-02-28 i Engelbrektsstugan av lungsot.

Fick tio barn mellan 18-42 års ålder.

 

 

(1761) ”Maii dräng Carl Olofsson i Gryt

Pig. Caisa Pehrsdotter Engelbrechtsstugan”

 

 

Barnen:

 

1. Olof

F 1761-09-12 i Engelbrektsstugan, Julita

D 1761-11-06 i Engelbrektsstugan, Julita

  

 

2. Pehr Carlsson

F 1762-11-17 i Engelbrektsstugan, Julita

D 1823-12-08 i Marmåsen, Husby-Rekarne

 

Gift 1786 i Julita med Stina Larsdotter f 1764-10-17 i Ovankil, Julita.

D 1820-05-03 i Marmåsen, Husby-Rekarne,  av bröstfeber.

 

Flyttat från Julita till  Näshulta ca 1789. Boende där i Edelund och Stenbro.

Flyttat till Finslätten i Husby-Rekarne 1807. Vidare flytt till Marmåsen i samma socken 1811, står där som torpare.

 

Dottern Maria Catharina föddes 1790 i Edelund i Näshulta och två tvillingsöner i september 1795, Carl och Lars. Sönerna dör inom ett år i okänd sjukdom.

 

I gården Wad i Näshulta bor Pehrs morbror Per Persson och hustru Brita Andersdotter. De har fyra barn, födda 1790-1798.

Den 2 juni 1799 dör modern Brita i hetsig feber och den 7 juni dör Per i samma sjukdom. De fyra barnen är föräldralösa.

 

 

I BoU från Österrekarne häradsrätt står:

 

”Åhr 1799 d 20de october blef laga bouppteckning hållen efter aflidne mågen Pehr Perhrsson och dess hustru uti Wad och Näshulta socken, som med döden afled den 3je och 6te Junii, och efter sig lemnar 4 omyndige barn… son Bengt född 1798…”

 

Per och Stina i Ede tar då yngste sonen Bengt Gustaf f 1798 till fosterson.

 

 

 3. Olof Carlsson/Spång

F 1766-04-14 i Engelbrektsstugan, Julita

D 1809-05-26 enl HFL Lerbo, ej funnen i D/B-bok

 

Gift 1792-10-04 i Julita med Ingrid Pehrsdotter, f 1764-01-17 i Myran, Julita.

 

Olof blir år 1791 antagen som soldat Spång i Ekeby soldattorp, Lerbo socken.

Transport till Spånga soldattorp 1793 i samma socken.

 

I Lerbo föds de fem barnen, Stina 1793, Eric 1795, Peter 1797, Anna Maria 1805 och Anders 1807.

 

Olof dör 1809-05-26 enligt HFL men återfinns ej i D/B-boken för Lerbo.

 

 

4.Carl Carlsson

F 1796-03-04 i Engelbrektsstugan, Julita

D 1822-03-04 i Fisketorp, Julita

 

Gift 1789-10-20 i Julita med Stina Carlsdotter f 1768-04-05 i Fisketorp, Julita.

D 1855-03-16 i Ängstorps fattighus, Julita.

 

Carl tar över Fisketorp som bonde efter svärfadern Carl Nilsson som dör 1801.

Han och Stina får tre döttrar, Catharina 1790, Stina 1801 och Anna 1809.

 

Carl får en våldsam död. På sin 53-årsdag ramlar han av sin vagn och dör samma dag.

 

 

5. Anders Carlsson

F 1771-09-08 i Engelbrektsstugan, Julita

D 1846-03-23 i Vintergatan, Näshulta

 

Gift 1796 i Näshulta med 1. Brita Jonsdotter f 1776-04-05 i Almens, Näshulta. D 1802-06-14 i Vintergatan, Näshulta.

 

Anders och Brita får barnen Catharina 1797, Carl Eric 1799, Maja Stina 1802 i Vintergatan där Anders står som torpare. Brita dör 1802-06-14 av barnsbörd.

 

Gift för andra gången 1802-12-26 i Näshulta med 2. Catharina Carlsdotter f 1774-09-27 i Fisketorp, Julita.

 

Anders och Catharina får barnen Anders 1803, Pehr 1805, Ingrid Lisa 1808, Lars 1813 och Gustaf 1817.

 

Anders dör 1846 i Wintergatan, 77 år och 5 månader, i bröstplågor.

 

 

6. Lars Carlsson

F 1775-04-27 I Engelbrektsstugan, Julita

D 1856-02-19 i Ängstorps fattighus, Julita

 

Gift 1800 i Julita med 1. Ingrid Carlsdotter f 1779-02-18 i Fisketorp. D 1810-10-08 i Norrtorp, Julita, i venerisk sjukdom, 31 år gammal.

 

Lars gifter om sig 1811-04-15 med  2. Stina Gustafsdotter f 1784-01-12 i Putan, Julita.

D 1841-10-07 i Fagernäs, Julita.

 

Med Ingrid får Lars sönerna  Carl 1803 och Erik 1808.

 

Stina och Lars får sex barn; Stina Cajsa 1811, Gustaf 1814, Pehr 1817, Lars 1820, Anders 1822 och Johan 1826. Familjen flyttar 1815 till Fagernäs, Julita.

 

Vid Lars står  i HFL för Fagernäs ”ofärdig i händerna” från början av 1830-talet och Stina är ”sjuklig”. Sonen Gustaf tar över som torpare i Fagernäs. Han gifter sig med Anna Cajsa Andersdotter f 1816-01-31 i Julita. Gustaf insjuknar dock i början av 1850-talet, i HFL därefter står ”ofärdig, fått föreställningar, inlåst på Nyköpings Hospital, återkommen till socknen -52. Vistas med hustru och barn i Svedvi i Wästmanland”.

Enligt hospitalsböckerna vistas Gustaf på hospitalet från januari 1852 till maj, och har  diagnosen ”paranoid".

I HFL för Svedvi socken återfinns han med hustrun och sonen August i Wahlsta.

Inget antecknat vid HFL om någon sjukdom. Han lever där ända till 1890.

August blir så småningom soldat Kjellberg i Westtuna i Svedvi och får nio barn.

 

 

Lars Carlsson flyttar till Ängstorps fattighus 1852. Han dör där av lungsot 1856, 80 år gammal.

 

 

7. Annika Carlsdotter

F 1777-08-29 i Engelbrektsstugan, Julita

D 1807-10-21 i Nysätter, Julita.

 

Gift 1798 i Julita med Olof Nilsson, f 1778-08-18 i Nysätter, Julita.

 

Annika och Olof bor på Olofs födelsegård Nysätter. De får barnen Pehr 1799, Carl 1802, och Olof 1807.  Ett par veckor efter sista sonens födelse dör Annika av slag endast trettio år gammal.

 

 

 

8. Erik Carlsson/Båld

F 1779-03-29 i Engelbrektsstugan, Julita

D 1812-01-18 i Botten ST, Julita

 

Gift 1801-12-27 i Julita med Brita Andersdotter f 1782-06-10 i Lilla Målka soldattorp i Västra Vingåker. D 1869-04-19 i Bostugan, Julita.

 

När dottern Stina Brita föds 1803-04-14 står Erik som tegeldräng i Holmstugan.

 

Erik blir antagen som soldat Båld 1803-10-01 vid soldattorp Botten 283 i Julita.

 

Där föds sönerna Carl Eric 1804 och Anders Gustaf 1808 samt dottern Maja Cajsa 1810.

 

Erik dör av” Wattusot” 1812, 32 år gammal.

 

 

Uniform för Södermanlands Regemente 1792

 

 

9. Ivar Carlsson/Folke

F 1782-05-26 i Engelbrektsstugan, Julita

D 1827-02-10 i Kåhlbo, Stenkvista

 

Gift 1811-10-03 i Julita med Lena Catharina Ersdotter f 1785-07-25 i Gamrå soldattorp i Julita. D 1845-02-19 i Flintstugan, Stenkvista.

 

Ivar anges i HF L för Julita som extra roteringssoldat Iwar Folke. Boende vid Stockholms soldattorp ca 1811-1812.

 

Barnen Catharina f 1812 och Carl f 1815 föds i Julita. Familjen flyttar till Husby-Rekarne socken år 1817.

Där föds barnen Ulrica år 1818 och Pehr år 1820 i Stenhagen där Iwar är torpare.

Familjen flyttar  till Stenkvista socken år 1824. Där föds sonen Pehr Gustaf som dock dör vid åtta års ålder.

 

I Stenkvista blir Ivar statardräng vid Kåhlbro. Där avlider han vid fyrtiofyra års ålder i ”remittent feber”.

  

 

10. Stina Carlsdotter

F 1785 enl HFL Julita, ej funnen i F/D Julita

D 1849-05-16 i Slätten, Julita

 

Gift 1811-10-03 i Julita med Anders Ersson f 1791-11-13 i Stora Malm.

D 1857-06-3-20 i Slätten, Julita.

 

Stina får en oäkta dotter Stina 1806. Dottern dör 1815. Stina får inga fler barn.

 

Stina och Anders står i HFL som lösddrivare i roten 1816-1820 och som husvilla 1820-1825. Anders står som skräddare och arbetskarl.

Från slutet av 1830-talet står båda som inhyses och vanföra i HFL för Slätten, där de båda slutar sina dagar.

 

 

                                                          Julita kyrka

 

Källor:

 

Kyrkoarkiv:                        HFL Julita

                                            L/V Julita

                                            F/D Julita

                                            D/B Julita

 

HFL Näshulta

L/V Näshulta

                                            F/D Näshulta

                                            D/B Näshulta

 

HFL Husby-Rekarne

L/V Husby-Rekarne

                                            F/D Husby-Rekarne

                                            D/B Husby-Rekarne

 

HFL Lerbo

                                            F/D Lerbo

                                            D/B Lerbo

 

HFL Stenkvista

                                            F/D Stenkvista

                                            D/B Stenkvista

 

HFL Svedvi

                                            D/B Svedvi

                                            Inflyttningslängd B:3 för 1862, Svedvi

 

                                            HFL Jäder

                                            L/V Jäder

 

 

Militaria:                             Soldatregistret Södermanland, Internet

Soldater och soldattorp i Julita socken, utgiven av Julita hembygdsförening                        

 

Folkräkning:                       Folkräkningen 1880, Södermanland, SVAR Internet

                                            Folkräkningen 1890, Västmanland, SVAR Internet

 

Domböcker:                       Bou Österrekarne häradsrätt, bouppteckningar

                                            Bou Oppunda häradsrätt, bouppteckningar

 

Övrigt:                                Nyköpings hospital , rullor över intagna 1849-1852