Födelse/Dopböcker  Julita 1712      

Öppna i nytt fönster     Tillbaka

Stavningen är för det mesta ej normerad. OBS felaktiga tolkningar kan naturligtvis förekomma.Vid svårigheter att tolka skriften står .... eller ?.

Dopdatum Barnets namn Faderns namn Moderns namn Boställe Vittnen
11 januari Lars Nils Kerstin Pädersdotter Berg Anders i Berg, Kerstin i Rosslan
21 januari Kierstin Pähr Kierstin Pährsdotter B..stugan Swän i Lida, hu Anna i H..kärr
25 januari Brita Måns Mölnare Karin Pärsdotter   Olof i Leby, hu Anna i Leby
28 januari Pähr Lars Anna Pährsdotter Stockbäcken ...Ahlboms hustru, Swän i ..stugan
28 januari Brita Lars Anna Olofsdotter Kiälltorp Eric i Råby, Erics hu i Råby
4 februari Olof? Eric Anna ....dotter Torp Lars Swänsson i Torp, Olofs hu i Lida
4 februari Daniel Olof Maria Danielsdotter Risinge Lars i Kiällarboda, hu Ingrid i Botten
8 februari Ingborg Lars Kierstin Larsdotter Norrtorp Jacob i Engtorp, hu Anna ibid
2 mars Anders Lars Pärsson Karin Andersdotter Rosslan Nils i Sälltäppan, hu Ingborg i ..stugan
2 mars Karin Nils Kierstin Olofsdotter Hillerstad Bef.man Eric Jonsson, hu Anna wid Lida Qwarn
9 mars Swän Måns Lisbetha Swänsdotter Nybble Lars Swänsson i Torp, Olofs hu i P...boda
30 mars Karin Pähr Jonsson Ingrid Månsdotter Fisketorp Olof i St Dagwijken, Olofs hu i Hillerstad
30 mars Eric Lars Swänsson Karin Larsdotter Torp Bef.man  Mr Eric Jonsson, Olofs hu i Nysätter
13 april Anna  Nils Skomakare Brita Swänsdotter Leby Olof Nilsson i Leeby, Nils hu i Leeby
1 maj Carl? Anders Brita Andersdotter L:a Putan Lars i St Löfåker, hu Brita i Fisketorp
4 maj Anna Jon Karin Larsdotter Hwithälla Mons. Pierre Fallström, Ung mor Anna Stina Ernst
11 maj Brita Nils Ingborg Rombol Lars i Gattorp, Anders hu i Åhsen.
11 maj Kierstin Pähr Karin Botten Nils i Mellangården Botten, hu Karin ibid.
18 maj Lars Anders Margareta Eriksdotter Påsbo Swän i Brogetorp, hu Karin i Österby
24 maj Olof Lars Anna Swänsdotter Oxhagen .. Anders i L Gammrå, hu Abluna i Hwasshammar
28 maj Anna Eric Brita Andersdotter Roxmo Anders i Råå, Lars Ha?sson i Roxmo
6 juni Jönsr Pähr Larsson Anna Jönsdotter Roxmo Lars Jonsson i Löfåker,hu Anna wid Lida Qwarn
9 juni Brita Olof  Andersson Kierstin Ericsdotter Berga Eric Swänsson i Kiällarboda, hu Anna i Skinla
15 juni Brita Olof Swänsson Kierstin Swänsdotter Löfåker Per Persson i Fisketorp, hu Margareta i St Löfåker
22 juni Lars? Nils Jönsson Anna Jönsdotter Limsätter Lars Jönsson i Gillberga G?torp, hu Anna i Gettboda
6 juli Pähr Pähr Brita Ericsdotter Hedäng Pähr i Wäsby, hu Marit i Gräntzen
6 juli Ingrid Lars Pärsson Anna Leeby Olof i Leby, hu Anna i Träda
6 juli Eric Olof Kierstin Malmberg Högwälb fr Christina Reut..., Bef. man Eric Jonsson
12 juli Jonas Bef man Alex: Ahlborg Anna Dahl   Högwälb Baron Ungern Sternberg, Bef man Hans Broman, Elisabeth Drossandra, Jungfru Catharina Hiortberg
20 juli Anders Sold Carl Giös Ingeborg Bengtsdotter   Mäst Giöstaf Kiönigh, hu Ingahl i Berg Soldstuga
20 juli Karl Jöns Kierstin Åtorp Bef man Hans Broman, Deijan på Fogelstad
22 juli Kierstin Eric Karin Andersdotter Pepparkällan Anders i Boda, hu Kierstin i Fall
10 augusti Annika Pär Anna Pärsdotter Kwillan Jöns i Engbrechtsstugan, Jacobs hu i Engtorp
17 augusti Pähr Eric Jönsson Ingrid Pärsdotter Skogtorp Olof Klockare, hu Brita i Dåhlbohl
24 augusti Olof Olof Kierstin Lars?dotter Nysätter Jöns i Lo?heden, hu Kierstin i Torp
24 augusti Pähr Lennart   Berg Catharina Drossandra, Knuth Nilsson i Berga
24 augusti Eric Bef man Hans Broman Birgitta Moberg   Andreas Sundelius, Elisabeth Drossandra
31 augusti Eric Lars Ericsson Ingrid Nilsdotter Ö?sketorp Jon uti Strand, hu Marit i Grabbetorp
7 september (inget namn) Nils Kierstin Br.... Fagerbjörk Elisabeth Drossandra, Anders i Kårtorp
7 september Anna Johan Jonsson  Karin Ericsdotter Brogetorp Lars Månsson i Sömntythan, hu Anna i Baggebohl
12 september Anders Anders Nilsson Karin Pärsdotter Juhlta gård Lars Wass, hu Kierstin i Wäsby
14 september Christina Olof Anna Johansdotter Sälltäppan Johan Mölnare i ? qwarn, Catharina Hansdotter ibid
14 september Anna Jon Karin Jonsdotter Dunderbacken Eric i Gattorp, Nils hu i Limsätter
14 september Anders Anders Larsson Maria Putan Anders i Gimmerstad, hu Anna i Puthan
5 october Anna Jonas Månsson Abluna Andersdotter Nackhäll Johannes Luuth, hu Abluna i Lilla Gamrå
27 october Swän Swän Anna Olofsdotter   Bef man Hans Broman, hu Anna wid Lida qwarn
9 nowember Olof Lars Ingrid Olofsdotter Snåret Olof i Baggebohl, hu Anna i Malmberg
16 nowember Regina Corp Eric olofsson Catharina Hiortberg   Mons Benoit? Hiortberg, Anna Dahl
16 nowember Eric Olof Ericsson Kierstin Larsdotter Lutbäcken Lars E i Röökiärr och Näshulta, hu Anna i Phickedahl
30 nowember Kierstin Nils Nilsson (inget namn) Berga Elisabeth Drossandra, Lars i Skindla
8 December Anders Håkon Anna Mårtensdotter Wäsby Olof i Påsboo, hu Kierstin i Gierstorpsstugan
21 December Anna Anders Elin Andersdotter Laerbäcken Anders Sundelius, Brigitta Moberg
21 December Lars Olof Ingrid Olofsdotter Lida Catharina Drossandra, Olof i Brogstugan
26 December Brita Olof Karin Andersdotter L:a Gamrå Catharina Drossandra, Eric .. i Gimgiöhle