Efterlysningar

Tillbaka

Min mm f  Karl Gustav Karlsson föddes den 23 juni 1860 på Gimmersta herrgård i Julita socken (D).
Modern är Dottren Maja Stina Carlsdotter, fadern okänd. Samma notiser står i SCB födelseregister.

Jag söker ledtrådar till vem som kan vara far till Karl Gustav.

I domböckerna eller sockenstämmoprotokollen finns ingen fader nämnd.
I husförhörslängderna står Maja Stina som dövstum (kan vara en försvårande faktor).
Maja Stinas syster Sophia fick också ett oäkta barn, Carl Alfred 1867, som fick namnet Magnusson efter sin far
(faderns namn noterat i födelseboken).
Karl Gustavs far hette med stor sannolikhet Karl i förnamn.

I husförhörslängder för Gimmersta vid den aktuella tiden finns inget speciellt noterat vid någon av de män som hette Karl.

En äldre släkting till mig  berättade att Maja Stina var dövstum och mycet vacker (se fotot på hennes sondotter dotter Dagmar under Släktfoton). Vidare att enligt byskvallret var det greven på godset som var far till Karl Gustav!

 

Julita födelse/dopböcker  C:4 1837-1861.

Gimmersta säteri